กิจกรรม : THAI LUXE THANK PRESS PARTY 2016

THAI LUXE THANK PRESS PARTY 2016

THAI LUXE THANK PRESS PARTY 2016 จัดต่อเนื่องเป็นปี ที่ 3 

เมื่อ วันที่ 11 มี.ค 2559 @ ร้าน Waterside Resort Restaurant

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน พบปะสังสรรค์นอกสถานที่ โดยเรียนเชิญบรรณาธิการ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้สื่อข่าว ประจำนิตยสาร สัตว์น้ำ กุ้งไทย และอควาบิท ที่ได้ทำการติดต่อประสานงานด้วยดีเสมอมา ร่วมกับคณะตัวแทนของ บมจ.ไทยลักซ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

Total Page Visits: 2400 - Today Page Visits: 1