งานสัมมนาทางวิชาการ “วันกุ้งไทย ครั้งที่ 30” ก้าวไปด้วยนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ “วันกุ้งไทย ครั้งที่ 30” ก้าวไปด้วยนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการร่วมเสวนาถึงระบบการเลี้ยงกุ้งในต่างประเทศ, มาตรการการค้าสัตว์น้ำ และมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำ, การตลาดภายในประเทศ, การจัดการระบบการเลี้ยงสู่ความยั่งยืน, ทิศทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย, ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงกุ้งได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงแสดงสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำของบริษัทฯ รวมทั้งร่วมพบปะ เสนอแนะเทคนิคการเลี้ยงที่ตอบโจทย์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Total Page Visits: 1448 - Today Page Visits: 1