งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพฯ

Arrow
Arrow

ตัวแทนบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับเกียรติบัตร ในงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุม เพื่อใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์หาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชา สุทธิวรกุล วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

Total Page Visits: 169 - Today Page Visits: 0