จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพชร ศิริยกุล ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ, คุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสายการผลิตอาหารสัตว์ และส่วนของสำนักงานทั้งหมด ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ สุขอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคนในองค์กร ณ บจก.ไทยลักซ์ (จ.เพชรบุรี) และ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63

Total Page Visits: 3790 - Today Page Visits: 1