จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

Arrow
Arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา และวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี
Total Page Visits: 2826 - Today Page Visits: 0