จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครั้งที่ 2

Arrow
Arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยเน้นถึงการให้ความสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชนสมัยใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพในกับองค์กรได้ รวมทั้งเข้าใจเทคนิคสำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรได้
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม
Total Page Visits: 1771 - Today Page Visits: 1