ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

Arrow
Arrow
Slider
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
Total Page Visits: 438 - Today Page Visits: 1