พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement

Arrow
Arrow

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2565
________________________________________
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโทกฤษณะ วโรภาษ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท ร่วมกัน
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงตระหนักเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

Total Page Visits: 569 - Today Page Visits: 1