รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 14001:2015

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 รอบตรวจติดตาม ครั้งที่ 1 โดยบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านรูปแบบการตรวจประเมินแบบ Remote Audit ซึ่งระบบ ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565
Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 0