ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Arrow
Arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
Total Page Visits: 4940 - Today Page Visits: 0