สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่อำเภอควนเนียง จ.สงขลา

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอควนเนียง ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ทางอำเภอควนเนียงจะนำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในอำเภอต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
Total Page Visits: 817 - Today Page Visits: 0