สัมมนากระบี่ 65

Arrow
Arrow

ประมวลภาพ การสัมมนาโดย บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม
หัวข้อ #โภชนาพันธุศาสตร์ #อาหารกุ้งไทยลักซ์ระบบการเลี้ยงและการจัดการ
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ
คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายขาย
ทั้งนี้การจัดการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการเลี้ยงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ด้วย #โมเดลไทยลักซ์ ให้ประสบความสำเร็จ ลดต้นทุนในการเลี้ยง สร้างกำไร ห่างไกลโรคขี้ขาว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขาเมืองกระบี่ จ.กระบี่

Total Page Visits: 411 - Today Page Visits: 1