สัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์”

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสน่ห์ บรรจงการ รองประธานกรรมการสหกรณ์แหลมสิงห์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงตลาดกุ้งกุลาดำในปัจจุบัน วิธีการจัดการกุ้งให้แข็งแรง สีสวย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ตลอดจนโภชนาการในอาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์ ที่พัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ สหกรณ์แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Total Page Visits: 2731 - Today Page Visits: 1