สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์”

Arrow
Arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” โดยมีการบรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตในกุ้ง ช่วยให้อัตรารอดสูง กระตุ้นให้กุ้งกินอาหาร นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูกุ้งที่ป่วยเป็นโรคและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้กุ้งโตเร็ว ทำไซส์ได้ตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งด้านการพัฒนาสูตรอาหารอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ช่วยให้อายุการเลี้ยงในแต่ละรอบสั้นลง ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงลดลง เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ เรื่องการเตรียมบ่อ, การจัดการน้ำ, การจัดการกุ้ง, การจัดการอาหาร และการจัดการการเลี้ยงอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขี้ขาว ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ บ้านตาลหอม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
Total Page Visits: 2319 - Today Page Visits: 1