สัมมนา มิติใหม่ โภชนาการอาหารกุ้งไทยลักซ์ ฯ

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมกับ ร้านณัชชาฟาร์ม จัดสัมมนาในหัวข้อ “มิติใหม่ โภชนาการอาหารกุ้งไทยลักซ์ และลูกกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์คุณภาพ มาโคร1” เพื่อให้ลูกค้าและเกษตรกรในพื้นที่ ทราบถึงโภชนาการที่จำเป็นในอาหารกุ้ง ตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่คำนึงถึงโภชนาการในอาหารเป็นสำคัญ ณ ร้านครัวลุงชิต จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Total Page Visits: 1097 - Today Page Visits: 1