อบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการทำงาน สะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ โดยนอกจากการบรรยายแล้วยังมี Workshop และแบบทดสอบให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
Total Page Visits: 178 - Today Page Visits: 0