อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีการบรรยายถึง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550, ระบบการจัดการพลังงาน ตลอดจนการคำนวณค่าไฟฟ้า และการใช้เครื่องจักร /เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
Total Page Visits: 164 - Today Page Visits: 0