อบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, GMP, HACCP จัดอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นใจในความสามารถการทดสอบ หรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบ ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำเชื่อถือได้ เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ โดยมี คุณภัทรภร ธนะภาวริศ, คุณไพรจิตร ทิพพิลลา กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
Total Page Visits: 415 - Today Page Visits: 1