อบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016 (Document management) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสาร มีความสามารถในการสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ โดยมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในทุกขั้นตอนของการจัดทำเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บมจ.พีพี ไพร์ม โครงการ People Park อ่อนนุช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
Total Page Visits: 539 - Today Page Visits: 1