อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015 แก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงบริบท และความสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างความมั่นใจและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
Total Page Visits: 434 - Today Page Visits: 2