อบรมหลักสูตร GMP / GHP / HACCP ขั้นต้น

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร GMP / GHP / HACCP ขั้นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในที่มาและทฤษฎีของระบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้และจัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านความปลอดภัยของสินค้า ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อส่งถึงมือลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดอบรมด้วยระบบ Zoom Conference และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
Total Page Visits: 743 - Today Page Visits: 2