เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน

Arrow
Arrow

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ดำเนินการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน และบริเวณโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ เครื่องสแกนนิ้ว ราวบันได ที่จับประตู เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม), ศูนย์วิจัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จ.สมุทรสงคราม) และ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (จ.เพชรบุรี) ด้านสำนักกรุงเทพฯ และ สำนักงาน/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (จ.สงขลา) ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Total Page Visits: 1252 - Today Page Visits: 0