โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

Arrow
Arrow

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดย สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และหน่วยงานฝึก บริษัท เซ้าเทอร์นเซฟตี้ จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ดังนี้
1. เสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การแจ้งการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น
2. เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการสังเกตการณ์มาปรับปรุง ข้อบกพร้อมของแผนฉุกเฉนให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
3. เพื่อสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและ การมีส่วนร่วมในการเข้าทำการระงับเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์จำลองนี้
4. สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ หน่วยงานเอกชน ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
สถานการณ์จำลอง ดังนี้
การเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณจุดต่างๆ
ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2
แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานดับเพลิง และหน่วยแพทย์ในพื้นที่
พบว่ามีพนักงานหมดสติ และสูญหาย
ทีมดับเพลิงและรถดับเพลิงระงับเหตุไว้ได้
ผู้อำนวยการจึงได้ประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

Total Page Visits: 1330 - Today Page Visits: 1