โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.เลย

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง และโรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โรงเรียนลำดับที่ 17 และ 18 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24, หน่วยงานประมงจังหวัดเลย นำโดย นายวิทยา หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง, ร.ต.ท.วัฒนา สายใจ ตัวแทนครูจากโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง, ด.ต.ภูวดล เนตรแสงศรี ตัวแทนครูจากโรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มเยาวชนค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561

Total Page Visits: 2669 - Today Page Visits: 1