โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.ยะลา

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ และ โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 4 อ.ธารโต จ.ยะลา โรงเรียนลำดับที่ 19 และ 20 ตามลำดับ ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.เชษฐวิทย์ นีระฮิง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, ประมงจังหวัดยะลา นำโดย นายศุภโชค เกื้ออรุณ, ด.ต.หญิง ซารีป๊ะ สะดะ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์, ด.ต.หญิง นริศรา ศรีจันบาล ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 4 พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561

 

Total Page Visits: 951 - Today Page Visits: 1