โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 3/2562 ภาคใต้

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 7 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา รร.ตชด.มหาราช1 รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ รร.ตชด.บ้านชายควน รร.ตชด.บ้านหาดทราย รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 7 โรงเรียน ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายอุทัย องอาจ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ จังหวัดสงขลา ผู้แทนประมงจังหวัดสงขลา สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง จ.สงขลา (ภาคใต้)

Total Page Visits: 2214 - Today Page Visits: 1