โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี3_2562 (ภาคอีสาน)

Arrow
Arrow

โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี3_2562 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ รร.ตชด.นาชมภู, รร.ตชด.ห้วยเวียงงาม, รร.ตชด. บ้านเมืองทอง, รร.ตชด.เทพภูเงิน และ รร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 5 โรงเรียน ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จ.อุดรธานี (ภาคอีสาน)

Total Page Visits: 263 - Today Page Visits: 0