โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567

Arrow
Arrow

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่เด็ก/เยาวชน โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี ,จ.สงขลา และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2567 ได้แก่
– องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี
– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง) จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
– เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านยางงาม จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม
ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหรือเยาวชน กระตุ้นให้เด็กเห็นถึงบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย
นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก #โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร ที่เป็นการสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ของพนักงาน ด้านการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือการนำเงินรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง
#CSR_PPPRIME_THAILUXE

Total Page Visits: 2745 - Today Page Visits: 1