โครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ ได้แก่ รร.บ้านหนองชุมพล, รร.บ้านหนองประดู่ จ.เพชรบุรี, ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นผู้รับมอบ, รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม, รร.บ้านยางงาม, รร.บ้านหน้าควน และเทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา

นอกจากนี้ยังได้ออกบูธกิจกรรมในงาน ณ สนามกีฬาอำเภอเขาย้อย (เขาไม้รัง) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล นางนฤมล สุภาแพ่ง กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมและเกมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้ร่วมสนุก อาทิ เกมโยนบอลหรรษา, เกมสอยดาว, กิจกรรม Like & Share เป็นต้น อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนของรางวัลใหญ่ให้แก่เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

 

Total Page Visits: 1949 - Today Page Visits: 1