กิจกรรม : งานสัมมนา “ถึงเวลาหยุดขี้ขาว ด้วยไทยลักซ์โปรแกรม”3/4/2561

งานสัมมนา “ถึงเวลาหยุดขี้ขาว ด้วยไทยลักซ์โปรแกรม”3/4/2561

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ถึงเวลาหยุดขี้ขาว ด้วยไทยลักซ์โปรแกรม” นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง โดยเชิญคุณวัลลภ บุตรรัตน์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง มาบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการ “เลี้ยงกุ้งอย่างไร ไม่ให้เกิดขี้ขาว” จากประสบการณ์จริงในการเลี้ยงที่ไม่เคยเกิดขี้ขาวเลย ต่อด้วยการบรรยายจากทีมงานขายอาหารกุ้ง หัวข้อ “เลี้ยงด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ มีดีอย่างไร” ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน และแก้ปัญหาจากสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกรในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ที่ประสบปัญหากุ้งขี้ขาว ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในด้านเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จ ด้วยโปรแกรมการเลี้ยงจากการใช้อาหารกุ้งไทยลักซ์โกลด์ ที่ไม่เพียงทำให้กุ้งแข็งแรง ทนทานต่อโรคแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้เลี้ยงอีกด้วย พร้อมให้คำปรึกษาต่างๆ อันจะช่วยให้การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรไทยมีความยั่งยืนต่อไป โดยมีตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเกษตรกรภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตจังหวัดเพชบุรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561