กิจกรรม : มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ ครั้งที่ 2

มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วม โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ ครั้งที่ 2” และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมคำพลอย ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลานิล กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเล กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ผู้จำหน่ายอาหารปลา และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ ครั้งที่ 2” และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการปลานิล เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ ครั้งที่ 2” กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดโครงการ และมอบพันธุ์ปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา จำนวน 30,000 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลมากขึ้น ตลอดจนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรภาคประมงอย่างหาที่สุดมิได้