กิจกรรม : วันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อน้อง ณ รร.ธรรมมิกวิทยา

วันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อน้อง ณ รร.ธรรมมิกวิทยา

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ วันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อน้อง ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกิดในเดือน มกราคม-มีนาคม โดยเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนธรรมมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมี นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมิกวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561