โครงการซีพีเอฟ คืนน้ำใสให้บ้านโสมง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี