อาหารกุ้งขาว ไทยลักซ์

ส่วนประกอบ : ปลาป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 301 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย 1.2-2.5 ซม. เบอร์ 302 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 2.5-3.5 ซม. เบอร์ 303 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-3.0 กรัม เบอร์ 303พี เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-8.0 กรัม เบอร์ 304เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 8-12 กรัม เบอร์ 304 เหมาะสำหรับ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 12-20 กรัม เบอร์ 305 […]

อาหารสมทบ ไทยลักซ์

ส่วนประกอบ : ปลาป่น ตับปลาหมึกป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง ยีสต์ วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 1351 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกุลาดำ น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-1.5 กรัม เบอร์ 1352 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกลาดำ น้ำหนักเฉลี่ย 1.4-2.3 กรัม เบอร์ 1353 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-3.0 กรัม เบอร์ 1353พี เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-7.5 กรัม เบอร์ 1354เอส เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 7.5-12.5 กรัม เบอร์ 1354 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกุลาดำ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย […]

อาหารกุ้งสมทบ โปรช้อยส์

ส่วนประกอบ : ปลาป่น ปลาหมึกป่น ตับหมึกป่น ตับปลาป่น ปลายข้าว กากงาดำ แป้งสาลี กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบ ยีสต์ วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอม คุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์  103พี เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 2.7-6.7 กรัม เบอร์  104 เอส เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งรุ่น  1 น้ำหนักเฉลี่ย 6.7-11.8 กรัม เบอร์  104 เหมาะสำหรับ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 11.8-17.5 กรัม เบอร์  105 เหมาะสำหรับ กุ้งใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ย 17.5-30 กรัม ขึ้นไป

1 2