การประชุม Public Presentation บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 12/03/2024


บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C (ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ บมจ.พีพี ไพร์ม ห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240