การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ TLUXE205A ออกไปอีก 1 ปี , อนุมัติการปลดจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12516 12532 และ 12533 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ออกจากการเป็นหลักประกันหุ้นกู้ และ อนุมัติให้นำสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของ อาคารโฮมออฟฟิศ ศูนย์การค้า People Park ถนนอ่อนนุช มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันทดแทน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

การประชุม Public Presentation บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 10