การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (นั่งกลาง) นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

การประชุม Public Presentation

การประชุม Public Presentation เพื่อใหข้อมูลแก่นักลงทุน  และผู้เกี่ยวข้อง กรณการขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563 

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทฯ เสนอตามวาระ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายตลาดสู่อาหารสัตว์เลี้ยง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของต้นทุนการผลิตลดลงราว 5% โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการ ให้เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563

  นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติ​วาระต่างๆ​ ที่มีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญ​ กับการจัดการกระแสเงินสด​ การลดต้นทุน และผลักดันยอดขายในปี​ 2563​ ให้เติบโตขึ้นราว 20% ณ ห้องแกเลอเรีย โรงแรมเอส​31​ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยตัวแทนผู้บริหาร คุณอรทัย ช่างประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3 4 5 6 9