โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 จ.น่าน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

โดยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ฯ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โรงเรียนลำดับที่ 27 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย ร.ต.ท.วิรัช ปิ่นคำ ผบ.มว.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324, หน่วยงานประมงอำเภอแม่จริม นำโดย นายเมธาสิทธิ์ โสภา ประมงอำเภอแม่จริม ตัวแทนประมงจังหวัดน่าน, ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคเหนือ นายอำนาจ ปิยศทิพย์, หน่วยงานราชการในพื้นที่, จ.ส.ต.ชุมพล ยอดออน ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

Arrow
Arrow

Total Page Visits: 2253 - Today Page Visits: 2