ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ และ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างกิจการใหม่ พร้อมอนุมัติออก TLUXE-W3 จำนวน 140.76 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี และอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 980 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561

Total Page Visits: 1734 - Today Page Visits: 1