บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561 (Opportunity Day)

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ (กลาง) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) (ที่ 3 จากขวา ) นายณสุ จันทร์สม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย)  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE  จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TLUXE”  เป็น “บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)”  เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ,ตราประทับ  และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “PPPM” ในภายหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทฯ  และแผนปรับโครงสร้างกิจการ พร้อมโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ในช่วงสิ้นปีนี้  ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Total Page Visits: 1666 - Today Page Visits: 1