ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro 1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์ (แวนน่า โปรตีน 39%)” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ สุดยอดสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม Macro1 ของกรมประมง โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำจังหวัดเพชรบุรี คุณกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, ทำไมต้องกุ้งก้ามกราม Macro1, ทำไมต้องอาหารกุ้งแวนน่า โปรตีน 39% และฝ่าวิกฤติและการสร้างโอกาสตลาดกุ้งก้ามกราม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าเกษตรกรจากสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน, กลุ่มสหกรณ์บ้านต้ำ จ.พะเยา, กลุ่มปลาเชียงราย, กลุ่มสหกรณ์ปลา, น้ำหนึ่งฟาร์ม, กลุ่มปลาเมืองพาน, กลุ่มปลานิลเมืองพาน และเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

Arrow
Arrow

Total Page Visits: 1653 - Today Page Visits: 1