กิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ประจำปี 2567


กิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 2567 [ช่วงเช้า : พิธีสงฆ์ ช่วงบ่าย : กิจกรรมกีฬาสีช่วงเย็น : งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Night Party ]

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่บริษัทฯ ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และเพื่อเป็นการขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อองค์กรด้วยดีเสมอมา

โดยกำหนดการในช่วงเช้า จะมีการร่วมบุญพิธีสงฆ์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมกีฬาสี วอลเลย์บอลและเซปักตระกร้อ มาสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และความสามัคคี ก่อนที่จะมีกิจกรรมช่วงงานเลี้ยงเย็นในลำดับต่อไป

โดยกำหนดการในช่วงเย็น จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็น (โต๊ะจีน) พร้อมวงดนตรีสร้างสีสัน และการจับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลเงินสด 20,000 / 10,000 / 5,000 / 3,000 บาท รางวัลพิเศษ เงินสด 10,000 บาท / กระเช้าของขวัญ / เครื่องใช้ไฟฟ้า รางวัลปฏิบัติงานนานปี รางวัลเงินสด 500 บาท สำหรับพนักงานทุกคน ทั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานฯ ดังกล่าว จะสร้างความสุข ความสนุกสนานครื้นเครง ความสามัคคี กลมเกลียว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ณ สำนักงาน/โรงงานผลิต บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสงขลา