กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคใต้

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559 

กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน” 

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559 

กิจกรรม : งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4

งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 4 “ทำไมในวิกฤตกุ้ง …จึงมีคนเลี้ยงรอดและยืนอยู่ได้” วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1 39 40 41 42 43 46