พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผน

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

บมจ.พีพี ไพร์ม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19

ไทยลักซ์ – พีพี ไพร์ม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามแผนฯ เพราะเราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำพนักงานเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ตามกำหนด จากการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำคณะพนักงานเข้ารับวัคซีน AstraZeneca ตามสิทธิ์ผู้ประกันตน มาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 (ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ตามกำหนด จากการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

1 23 24 25 26 27 29