พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2565 ________________________________________ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโทกฤษณะ วโรภาษ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท ร่วมกัน บริษัท พีพี […]

ทริปนำคณะลูกค้าท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ทริปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ นำคณะลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยว จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค. 2565 รวมไฮไลท์ท่องเที่ยวเชียงราย แอ่วม่วนใจ ไปไกลสุดแดนสยาม บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, วัดพระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง, ดอยผาหมี, ดอยช้าง, YAYO FARM, อาขาฟาร์มวิว, ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค), พิพิธพันธภัณฑ์บ้านดำ-วัดสีน้ำเงิน รวมร้านอาหารและ Café ที่จะนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ท่ามกลางธรรมชาติสุดฟิน อาทิเช่น ร้านมาลองเต๊อะ, ร้านเมล็ดชา, ร้านกาแฟดอยผาหมี, เยี่ยมโรงงานกาแฟ Dheva special coffee lab และทำการ lab Test กาแฟ จบทริปด้วยความความประทับใจและรอยยิ้ม #อิ่มบุญ_อิ่มใจไปกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ เจอกันใหม่ปีหน้า 2566 เราจะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ไหน รอติดตามนะคะ

โครงการพีพีไพร์มไทยลักซ์แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจปี14

ประมวลภาพ #โครงการพีพีไพร์มไทยลักซ์แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจปี14 ระหว่าง วันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านปริโกร, บ้านทีผะแหล่, บ้านตะกอคะ แห่งต้นน้ำเงา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และ สาธารณูปโภค ด้วยความร่วมมือของลูกค้าตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริโภค การร่วมจัดทำ/จัดเลี้ยงอาหาร การส่งมอบ ปลูกสร้าง และซ่อมแซม อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และอื่นๆ การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสันทนาการสำหรับเยาวชนชาวเขา การแสดงของเยาวชนชาวเขา ทั้งนี้การดำเนินโครงการ พีพีไพร์ม-ไทยลักซ์- แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจ ปี14/2565 ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกท่าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ แล้วพบกันใหม่ในปี 15/2566 #อิ่มบุญ_อิ่มใจไปกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์

ส่งคณะลูกค้าท่ายานอากาศดอนเมือง ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ทริปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ นำคณะลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยว จ.เชียงราย วันที่ 7-10 ธ.ค. 2565 รวมไฮไลท์ท่องเที่ยวเชียงราย แอ่วม่วนใจ ไปไกลสุดแดนสยาม บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, วัดพระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง, ดอยผาหมี, ดอยช้าง, YAYO FARM, อาขาฟาร์มวิว, ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค), พิพิธพันธภัณฑ์บ้านดำ-วัดสีน้ำเงิน รวมร้านอาหารและ Café ที่จะนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ท่ามกลางธรรมชาติสุดฟิน อาทิเช่น ร้านมาลองเต๊อะ, ร้านเมล็ดชา, ร้านกาแฟดอยผาหมี, เยี่ยมโรงงานกาแฟ Dheva special coffee lab และทำการ lab Test กาแฟ #อิ่มบุญ_อิ่มใจไปกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์

การฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร เพื่อรองรับ GHP

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร เพื่อรองรับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GHP (Good Hygiene Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย GMP เพื่อให้การผลิตอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี การผลิตที่ดี การตรวจสอบย้อนกลับที่กำหนดสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน และสภาวะการปฏิบัติงานที่กำหนดพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยหลักสูตรดังกล่าว ครอบคลุมทั้งการควบคุมอันตรายในอาหาร การผลิตขั้นต้น การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ การฝึกอบรมและความสามารถ การบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการควบคุมสัตว์นำโรค สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค และขนส่งสินค้า เมื่อวันที่ 2 […]

1 2 3 4 16