การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ TLUXE205A ออกไปอีก 1 ปี , อนุมัติการปลดจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12516 12532 และ 12533 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ออกจากการเป็นหลักประกันหุ้นกู้ และ อนุมัติให้นำสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของ อาคารโฮมออฟฟิศ ศูนย์การค้า People Park ถนนอ่อนนุช มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันทดแทน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง จ.จันทบุรี

คณะลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณเจษฏา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย และ คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ และนำเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิต ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

#โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล #CSR_PPPRIME_THAILUXE – บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเทคโนโลยีทางทะเล) จ.จันทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (โครงการปล่อยกุ้งสู่บ่อสาธิต) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติจริงให้กับนิสิต – โดยบริษัทฯ ได้มอบอาหารกุ้งกุลาดำ #สปีด , อาหารกุ้งขาว #แวนน่า ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ #Moana และลูกพันธุ์กุ้งขาว สายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงจากฟาร์มที่ประสบความสำเร็จจริงสู่บ่อสาธิต โดยในบ่อที่ 1 พื้นที่ 1.5 ไร่ ได้ทำการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ Moana พร้อมเทคนิคการเพาะเลี้ยงและจัดการฟาร์มโดยใช้ #โมเดลไทยลักซ์ เน้นเรื่องสายพันธุ์กุ้งที่ทนโรค อัตรารอดสูง ระบบการจัดการที่ต้นทุนต่ำ กำไรสูง และแนวทางการเลี้ยงจากฟาร์มลูกค้าเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จของไทยลักซ์ คุณเกรียงศักดิ์ รุ่งโรจน์วรารักษ์ (ป๋อง ไชยา) – ซึ่งได้รับเกียรติในเปิดการโครงการฯ โดยนายประพันธ์ […]

ประมวลภาพ “งานวันกุ้งจันท์” ครั้งที่ 27

ประมวลภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานสัมมนาวิชาการ #วันกุ้งจันท์ครั้งที่27 โดยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหาร และค้าปัจจัย ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน” นำโดยคุณธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า และ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายและทีมงานฝ่ายขาย โดยภายในงานมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ณ ห้องประชุมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและปลา

คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและปลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลา จ.สงขลา พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิต ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566

1 2 3 4 5 21