การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) แก่บุคลากรภายในองค์กร บมจ. พีพี ไพร์ม และ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิเช่น การประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้ , สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้ , สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้เช่นกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพการสัมมนา

ประมวลภาพการสัมมนา (จ.ชุมพร) #โภชนาพันธุศาสตร์อาหารกุ้งไทยลักซ์ และ #เลี้ยงกุ้งอย่างไรในยุคนี้ โดย บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม ร่วมด้วยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร หัวข้อในการสัมนนา ดังนี้ คุณสมบัติของกากถั่วไฮโดรไลซิสต่อการนำไปใช้ของกุ้ง จุลินทรีย์สำคัญต่อการเลี้ยงกุ้งอย่างไร ความมุ่งมั่นของไทยลักซ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ น.สพ.สุวรรณ ยิ้มเจริญ (หมอเจี๊ยบ) ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการสัมมนาดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ ลดต้นทุนในการเลี้ยง สร้างกำไร ห่างไกลโรค ตลอดจนสร้างความมั่นใจด้วย #โมเดลไทยลักซ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ธนิสา รีสอร์ท จ.ชุมพร

สัมมนากระบี่ 65

ประมวลภาพ การสัมมนาโดย บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม หัวข้อ #โภชนาพันธุศาสตร์ #อาหารกุ้งไทยลักซ์ระบบการเลี้ยงและการจัดการ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายขาย ทั้งนี้การจัดการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการเลี้ยงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ด้วย #โมเดลไทยลักซ์ ให้ประสบความสำเร็จ ลดต้นทุนในการเลี้ยง สร้างกำไร ห่างไกลโรคขี้ขาว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขาเมืองกระบี่ จ.กระบี่

งานกุ้งกระบี่ 65

ประมวลภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุน ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าใน “งานวันกุ้งกระบี่ 65” แนวทาง หลากหลาย สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีผู้ให้ความสนใจรวมถึงลูกค้าเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ เดอะ แพลทตินั่ม ฮอลล์ อ.เมือง จ.กระบี่

ประมวลภาพ งานกุ้งดำเพชรบุรี ครั้งที่ 1

ประมวลภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและเสวนาเรื่อง #ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำMoana #แนวทางการเลี้ยงและเทคนิคการทำสีกุ้งกุลาดำ โดยคุณเจษฎา พงษ์พานิช ผจก.ทั่วไปสายงานขาย โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดําเพชรบุรี ภาคเอกชน และเกษตรกรร่วมงาน ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องเทคนิคการจัดการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ ทิศทางการขาย และแนวโน้มราคาตลาด รวมไปถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าจากบริษัท ต่างๆ ซึ่งมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี […]

1 2 3 4 5 16